Master thesesMale ptarmigan in spring © Ida-Helene Sivertsen Photography www.ihsphoto.com 
M.Sc. / Cand. scient.
 1. BLIKENG, B. G. (2017) Betydning av varighet på kort dags (vinter) behandling på parr-smolt transformasjon og vekst etter sjøsetting hos Atlantisk laks.
 2. APPENROTH, D. (2016) Core body temperature cycles in captive Svalbard rock ptarmigan (Lagopus muta hyperborea).
 3. GUERRERO, M. A. (2018) Energy deposition and body composition of Greenland Sea hooded seal pups during extreme lactation (Erling S Nordøy)
 4. SLÅTEBREKK, N. E. (2018) Circadian rhythms in Rangifer t. tarandus: seasonal state of the biological clock.
 5. MARTINEZ, E. D. (2016) Changes in size, chemical composition and structure of the hooded seal (Cystophora cristata) pup liver, from birth to weaning and after the post-weaning fast.
 6. ALGERA, A. I. (2016) Energetic consequences and implications for food consumption models when feeding on various sizes of fish in harp seals (Phoca groenlandica).
 7. BÆHR, V. J. (2015) Effekter av stress under tidlige livsstadier (egg- og yngelstadium) på stressindusert kortisolrespons, vekst og sjøvannstoleranse hos smolt av atlantisk laks (Salmo salar).
 8. BUE, M. E. S. (2015) Metabolic adaptations and leptin expression in hooded seal (Cystophora cristata) pups during intense lactation and post-weaning fasting. 
 9. SCHOTS, P. C. (2015) The importance of snow and seawater intake in fasting hooded seal (Cystophora cristata) pups.
 10. GUSTAVSEN, L. A. C. (2015) Effekter av embryonal stressbelastning på utvikling av smoltegenskaper hos Atlantisk laks (Salmo salar).
 11. PALERUD, J. C. (2015) Effects of mechanically and chemically dispersed oil on the osmo- and ion-regulatory capacity of juvenile lumpsucker (Cyclopterus lumpus). 
 12. KRISTIANSEN, M. (2014) Can energy expenditure of free-ranging kittiwakes be estimated by body acceleration?
 13. RAGAZZI, L. (2014) Efflux of neurotransmitter from brain slices during O2 deprivation – comparing diving and non-diving species.
 14. LEITET, M. H. T. (2014) Effekter av kjønnssteroider på genetisk uttrykk av leptin og vitellogenin i lever hos røye (Salvelinus alpinus).
 15. WAREM, L. T. (2014) Neuroendokrine mekanismer forbundet med tap av appetitt hos kjønnsmodnende røye (Salvelinus alpinus).
 16. IRAIZOZ, F. A. (2014) Sampling site and potential errors in estimating total body water and water turnover rate in fasting hooded seals (Cystophora cristata).
 17. BARROSO, I. L. C. (2014) The ontogeny of nasal heat exchange structures in Arctic artiodactyles.
 18. NILSEN, M. (2013) Ernæringsbasert metanproduksjon hos sau.
 19. VIK, A. M. (2013) Terrestrial locomotion in the Svalbard ptarmigan (Lagopus muta hyperborea) - how does treadmill running compare with running overground?
 20. HANSEN, K. K. (2012) Methane emissions from reindeer - Do reindeer fed lichens emit less methane than reindeer on a pelleted feed diet?
 21. VERLO, A. (2012) Seawater consumption in dehydrated hooded seals (Cystophora cristata).
 22. OLSSON, E. A. M. (2011) Peripheral heterothermia in reindeer (Rangifer tarandus tarandus).
 23. GEISELER, S.J. (2011) Development of myoglobin stores in skeletal muscles of hooded seal (Cystophora cristata) pups.
 24. SIEFKEN, S. K. C. (2010) Seasonal changes in the Tapetum lucidum as an adaptation to winter darkness in reindeer (Rangifer tarandus tarandus).
 25. SVEISTRUP, A. (2010) The effect of persistent organic pollutants (POPs) on thyroid hormones and metabolic rate in exposed herring gull (Larus argentatus) chicks.
 26. SCHULTNER, J. (2008) Effect of one-sample and two-sample doubly labeled water methods on black-legged kittiwakes Rissa tridactyla.
 27. HAMNES, A. (2007) Evaluering av lokalprodusert gresspellet som fôr til rein og effekt av melassetilsetning.
 28. VESTER, H. I. (2003) Do Arctic seals use echolocation.
 29. FUGLESTEG, B. (2001) Sesongmessige variasjoner i basalmetabolisme og lavere kritisk temperatur hos polarrev (Alopex lagopus).
 30. JENSTAD, M. (2001) Changes in brain and external auditory canal temperatures during simulated diving in the harp seal (Phoca groenlandica).
 31. DRAGØY, A. K. (2000) Sesongmessige endringer i daglig energiforbruk hos Svalbardrypa (Lagopus mutus hyperboreus).
 32. HOW, O.-J. (2000) Gjenopprettelse av homeostase ved sjøvannsdrikking hos dehydrerte grønlandssel (Phoca groenlandica).
 33. FYHN, M. (1999) Individuell variasjon i daglig energiforbruk hos krykkje i ungeperioden. 
 34. AAS-HANSEN, Ø. (1998) Pesing og selektiv hjernekjøling hos reindsyr (Rangifer tarandus).
 35. HANEBREKKE, T. L. (1998) Innvirkningen av melatonin på biologiske rytmer hos Svalbardrypa (Lagopus mutus hyperboreus).
 36. MESTEIG, K. (1997) Fóropptak og hjertefrekvens hos norsk rein (Rangifer tarandus tarandus) - sammenheng og sesongavhengige variasjoner.
 37. STOREHEIER, P.V. (1997) Fysiologiske effekter ved inntak av sjøvann hos grønlandssel (Phoca groenlandica).
 38. AARSETH, J. (1997) Effekten av varierende fettmengde på Grønlandsselens basalmetabolisme.
 39. NORDGARDEN, U. (1997) Måling av blodstrømmens hastighet i ekstradural intravertebralvenen hos dykkende Grønlandssel (Phoca Groenlandica).
 40. ODDEN, Å. (1997) Hjernekjøling og Q10-effekt hos dykkende Grønlandssel og klappmyss.
 41. SKALSTAD, I. (1996) Drikking av sjøvatn hos Grønlandssel (Phoca Groenlandica) og klappmyss (Cystophora Cristata).
 42. KVADSHEIM, H.P. (1995) Regionale variasjoner i varmeledningsevnen i spekk fra vågehval.
 43. REIERTH, E. (1994) Biologiske rytmer hos Svalbardrype (Lagopus mutus hyperboreus).
 44. BØKENES, L. (1993) Saltkjertelen hos ærfugl (Somateria mollissima) - struktur og funksjon.
 45. HAGA, Ø.E. (1993) En årstidsstudie i energetikk hos polarrev (Alopex lagopus) fra Svalbard.
 46. MÅRTENSSON, P.E. (1992) Foderintag och enerigutnyttjning av kräftdjur och fisk hos Grönlandssel (Phoca Groenlandica).
 47. GOTAAS, G. (1992) Vannutveksling mellom plasma, vomsaft og faeces hos reinsdyr (Rangifer tarandus tarandus).
 48. OLSEN, M. A. (1992) Mikroanatomi og anaerobe bakterier i tarmsystemet hos vågehval (Balaenoptera acutorostrata).
 49. SKOG, E. (1992) Nasal varmeveksling hos gråsel. En effektormekanisme for regulering av væskebalansen?
 50. LAGER, A. R. (1992) Sesongmessige endringer av matbehov hos grønlandssel (Phoca groenlandica).
 51. BERGLUNG, H. P. (1990) The effect of rate of cooling, time of day and licht regime on the shivering response in rabbits.
 52. AAGNES, T. H. (1990) Bacterial fermentation of lichen and ruminal responses to starvation in Norwegian reindeer (Rangifer tarandus tarandus).
 53. SØRMO, W. (1990) The occurence of bacteria in the small intestine of Norwegian reindeer (Rangifer tarandus tarandus) fed lichen, and their responses to artificial feeding.
 54. LINDGÅRD, K. (1986) Photperiodic control of body weight and food intake in the Svalbard ptarmigan (Lagopus mutus hyperboreus).
 55. NORDØY, E. S. (1985) Energy sources in fasting grey seal pups evaluated with computed tomography.
 56. FOLKOW, L.P. (1985) Partition of heat loss in resting and exercising winter and summer insulated reindeer.

Cand. real.
 1. MARKUSSEN, K. A. (1983) Temperatur-regulering og klimatoleranse hos nyfødte kalver av norsk rein, Svalbardrein og moskus.
 2. JOHANSEN, H. K. (1983) Nasal vann- og varmeveksling hos norsk rein (Rangifer tarandus tarandus).
 3. JØRGENSEN, E. (1983) Klimatiske og ernæringsmessige faktorers effekt på vekst og overlevelse hos lirypekyllinger.
 4. ANTONSEN, S. I. (1983) Habitatvalg og næringspreferanse hos lirypekyllinger (Lagopus lagopus lagopus).
 5. GABRIELSEN, G. W. (1982) Fysiologiske og atferdsmessige aspekter ved ”frysing” hos lirype (Lagopus lagopus lagopus).
 6. PEDERSEN, H. C. (1981) Aspekter av sosial atferd som bestandsregulerende faktor hos lirype (Lagopus lagopus lagopus).
 7. NILSSEN, K. J. (1980) Sekresjon av insulin og gastric inhibitory polypeptide etter duodenal og intravenøs glukoseinfusjon i geiter.
 8. BAADNES, P. H. (1980) Avlsforsøk med liryper i fangenskap.
 9. MORTENSEN, A. (1979) Nitrogenrecyklering hos lirype (Lagopus lagopus).
 10. PARKER, J. (1978) Renesting biology of the willow grouse on Karlsøy island, Troms County, Norway.
 11. STOKKAN, K.-A. (1977) Lys og hormonregulert utvikling i lirypesteggens parringsdrakt.
 12. GJESTDAL, Å.M.H. (1975) Aggresjon og fertilitet hos lirype.


Comments